SunSergo 25.12.2007 15:49
Motorolka Z6 . .

. - . . "USB-" ...

: 1